Papryka

Zalecenia agrotechniczne

Siew

Nasiona papryki wysiewamy do wypełnionych substratem skrzynek wysiewnych bądź też wielodoniczek. Jeśli skrzynki były już wcześniej używane, należy je odkazić. Substraty do wysiewu powinny mieć pH 6,3-6,5 i zawartość składników pokarmowych na odpowiednim poziomie. Nasiona wysiewamy na głębokość 0,5 cm i przykrywamy wermikulitem lub piaskiem. Skrzynki lub wielodoniczki przykrywamy do czasu wschodów folią lub włókniną. Po wschodach siewki podlewamy środkiem grzybobójczym o działaniu zapobiegawczym (patrz: aktualny Program Ochrony Warzyw pod Osłonami). Papryka od momentu rozłożenia liścieni wymaga doświetlania – 12 godzin na dobę. Doświetlamy tak, aby łączyć światło naturalne ze sztucznym. Jeżeli okrywa nasienna nie odpadnie od liścieni, zdejmujemy ją po wcześniejszym zwilżeniu siewek. Podłoże podlewamy przez drobne sito. Siew do doniczek o dużej średnicy eliminuje konieczność pikowania. Optymalna temperatura podczas wschodów wynosi 23-25°C, po rozłożeniu liścieni przez siewki – 21°C. Okres wschodów wynosi zwykle 7-14 dni, w zależności od warunków. W czasie kiełkowania musi być zachowana wysoka wilgotność podłoża. Po wschodach temperaturę należy różnicować w następujący sposób: 16-18oC w nocy 20-22oC w dni pochmurne i podczas doświetlania 22-25oC w dni słoneczne

Pikowanie

Do pikowania siewek przystępujemy, kiedy mają one prawidłowo rozwinięte 2 liścienie i zaczątek pierwszego liścia właściwego. Zwykle siewki pikujemy do doniczek plastikowych lub pierścieni o średnicy 10 cm. Ma to na celu zapewnienie roślinom więcej miejsca do wzrostu, dodatkowo wzmacnia system korzeniowy. Przed pikowaniem należy obficie podlać siewki oraz przeprowadzić selekcję roślin chorych i uszkodzonych. Pikujemy tak, aby liścienie znajdowały się około 0,5 cm nad powierzchnią podłoża.

Przesadzanie do doniczek

Dobre efekty uzyskuje się, przesadzając pikówkę do doniczek o średnicy 14 cm. W takich doniczkach: rozsada wykształca lepszy system korzeniowy, szybciej się ukorzenia, nie jest narażona na silny stres po posadzeniu. Rozsadę przygotowujemy na stołach w tunelu foliowym. Podłoże wzbogacamy w nawozy zawierające fosfor. Ma to na celu m.in. wzmocnienie systemu korzeniowego. Ważnym elementem w tej fazie produkcji rozsady jest prawidłowe rozstawianie doniczek. Jeśli doniczki będą stać zbyt blisko siebie, rozsada będzie wybiegnięta, o cienkiej łodydze. Wysoka temperatura przy niskim nasłonecznieniu sprzyja „wyciąganiu się” roślin. W czasie słonecznej pogody należy cieniować mnożarkę (tunel), używając mleka wapiennego. Dobrze wyprodukowana rozsada powinna być krępa, ze zdrowym, dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym (korzenie koloru białego) oraz mieć silną łodygę i wykształcone pierwsze pąki kwiatowe. Nie należy długo przetrzymywać rozsady gotowej do sadzenia, ponieważ może to prowadzić do drewnienia pędów, starzenia się roślin i brązowienia korzeni.

Sadzenie

Rozsadę do nieogrzewanych tuneli foliowych sadzimy od połowy kwietnia do połowy maja. Przed sadzeniem papryki glebę obficie nawadniamy za pomocą zraszaczy. Po sadzeniu nie podlewamy roślin przez 3-5 dni. W razie więdnięcia należy rośliny zraszać wodą. W czasie dalszej uprawy paprykę nawadniamy za pomocą linii kroplujących (jedna linia powinna przypadać na jeden rząd). Na glebach o słabej zdolności zatrzymywania wody kroplowniki powinny być rozmieszczone co 10 cm, na glebach o dużej pojemności wodnej – co 20 cm. Z pierwszego rozgałęzienia należy usuwać zawiązki owoców wtedy, kiedy mają wielkość orzecha laskowego.


Symbole odporności

Tm odporność na Tobamo virus (Tobamoviruses)
PVY odporność na wirusa smugowatości ziemniaka (Potato virus Y)
Xcv odporność na bakteryjną plamistość (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
TSWV odporność na brunatną plamistość liści (Tomato spotted wilt virus)
HR (High Resistance) odporność wysoka
IR (Intermediate Resistance) odporność średnia

pobierz katalog