Ogórek

QUINTUS F1          NOWOŚĆ


najnowsza, wysokoplonująca odmiana ogórka półdługiego dedykowana do wczesnowiosennych nasadzeń pod osłonami

Odporności: HR: CMV/Ccu; IR: CVYV/Px

Typ uprawy:
nasadzenia pod osłonami, uprawa w systemie \"na parasol\" oraz z \"głównego pędu\"
Cechy odmiany: odmiana wczesna dedykowana do najwcześniejszych nasadzeń, odmiana bardzo plenna (wysoki plon wczesny i całkowity), dobrze wiąże owoce nawet w warunkach niskiego natężenia światła, posiada mniejszą tendencję do przerastania na długość o innych odmian w tym segmencie
Owoc: ciemnozielone, silnie żebrowane, wyrównane, twarde, dobrze się przechowują, dorastają szybko utrzymując pożądany przez rynek rozmiar (18-24cm)
Roślina: pokrój otwarty, wytwarza silny pęd główny ze stożkiem wzrostu odpornym na zanikanie w wysokiej wilgotności powietrza, silny system korzeniowy, podczas całego cyklu rośliny łatwo się regenerują.

Odmiana zalecana do nasadzeń od połowy grudnia.


DR 8986 CB F1      NOWOŚĆ

Siła wzrostu: pokrój rośliny otwarty, liście wzniesione, krótkie międzywięźla, średnia siła wzrostu, silny system korzeniowy. Nie wykazuje zrzucania zawiązków owoców w niższych temperaturach oraz przy niższym natężeniu światła. Ciemnozielone liście, wysoka tolerancja na mikrospękania skórki owocu w porównaniu do głównych standardów rynkowych.
Owoc:  doskonała długość owocu (18-24cm) i średnica 4 cm. Owoce kształtne, wyrównane, cylindryczne, zachowują dobrą proporcję między długością, a grubością. Nie przerastają na grubość. Skórka ciemnozielona, owoc silnie żebrowany. Zachowują bardzo dobrą jakość i trwałość po zbiorze. Idealny produkt na świeży rynek jak i do sieci handlowych.
Typ uprawy: odmiana może być uprawiana zarówno na wełnie mineralnej jak i w podłożu organicznym. Rośliny mają bardzo silny system korzeniowy, który zapewnia prawidłowe odżywianie w każdych warunkach. Nadaje się do uprawy w niskich i wysokich tunelach oraz szklarniach z ogrzewaniem i bez ogrzewania. 
Termin uprawy: odmiana polecana jest do nasadzeń późno-wiosennych, wysiew nasion do końca stycznia, wysadzenie do końca lutego.
Uwagi: ogórek daje wysoki plon całkowity, przeważająca ilość owoców klasy I. Wysoka produktywność, łatwy zbiór. Odmiana tolerancyjna na uprawę przy niższym natężeniu światła oraz na niższe temperatury. Podczas przerwy owoce nie przerastają na długość.

PACTO F1

Siła wzrostu: odmiana bardzo szybko rosnąca, o międzywęźlach normalnej długości i dużym liściu. Typ wegetatywny (wytwarza pędy boczne).
Owoc: długość 23-28 cm, skórka gładka, lekko żebrowana o ciemnozielonym kolorze.
Typ uprawy: odmiana może być uprawiana zarówno w wełnie mineralnej, jak i w podłożu organicznym (słoma, torf). Rośliny mają bardzo mocny system korzeniowy zapewniający prawidłowe odżywienie rośliny w każdych warunkach. Prowadzenie roślin: rośliny po dorośnięciu pędu głównego do danej wysokości należy ogłowić. W zależności od gęstości nasadzeń, kondycji roślin i warunków świetlnych wypuszczamy 1-3 pędy boczne, które swobodnie zwisają do podłoża. Pędy te ogławiamy około 0,5 metra nad podłożem. Odmiana może być też uprawiana w systemie „wysokiego drutu”.
Termin uprawy: już w najwcześniejszym terminie (przełom grudnia i stycznia). Odmianę polecamy także na nasadzenia letnie i jesienne.
Uwagi: zaletą tej odmiany jest równomierne zawiązywanie, niezrzucanie zawiązków i bardzo duże wyrównanie owoców. Odmiana PACTO cechuje się bardzo wysokim plonem owoców najwyższej jakości.

COLONEL F1

Siła wzrostu: odmiana średnio silnie rosnąca. Typ generatywny (nie wytwarza pędów bocznych).
Owoc: długość 15-20 cm, lekko żebrowany, o błyszczącej, ciemnej skórce. Typ uprawy: odmiana COLONEL może być uprawiana zarówno w wełnie mineralnej, jak i w podłożach organicznych.
Prowadzenie roślin: po dorośnięciu roślin do drutu zalecamy przewieszanie i opuszczanie pędu głównego, nie zalecamy ogławiania.
Termin uprawy: odmiana COLONEL polecana jest do nasadzeń wiosennych, letnich i jesiennych. Wysiew nasion od połowy lutego, jedynie w rejonie Nowego Sącza możliwy jest wysiew od początku lutego.
Uwagi: COLONEL posiada genetyczną redukcję pędów bocznych, dlatego też wymaga mniejszego nakładu pracy niż inne odmiany.

MARINES F1

Siła wzrostu: podobna do odmiany Colonel, lecz nieco od niego mocniejsza. Typ generatywny (nie wytwarza pędów bocznych).
Owoc: długość 18-23 cm. Skórka bardzo ciemna, gładka, błyszcząca.
Typ uprawy: odmiana może być uprawiana zarówno w wełnie mineralnej, jak i w podłożach organicznych.
Prowadzenie roślin: pokrojem zbliżona jest do znanego i cenionego Colonela, wymaga podobnego sposobu prowadzenia. Zalecamy przewieszanie i opuszczanie pędu głównego, nie zalecamy ogławiania.
Termin uprawy: odmiana może być sadzona w każdym terminie. Na najwcześniejsze terminy polecamy gęstość 1,8-2 szt./m2, w okresie większego nasłonecznienia do 2,5 szt./m2.
Uwagi: odmiana charakteryzuje się krótkimi międzywęźlami. W warunkach wysokiego natężenia światła odmiana może wytwarzać pędy boczne. W okresie intensywnego owocowania odmiana wymaga zwiększonego nawożenia.

KAFKAS F1

Siła wzrostu: zrównoważony wzrost wegetatywny i generatywny. Dobrej jakości pędy boczne. W wierzchołkowej części rośliny pędy boczne mają krótsze międzywęźla, co zapewnia roślinom otwarty pokrój.
Owoc: przeciętna długość 18-20 cm, szybko dorastają. Są cylindryczne, ciemnozielone, żebrowane. Mają lekki połysk. Odmiana regularnie wiąże owoce podczas całego sezonu.
Typ uprawy: do uprawy w wełnie mineralnej i podłożach organicznych. W szklarniach i tunelach ogrzewanych, ale również do upraw „dogrzewanych”.
Prowadzenie roślin: ze względu na siłę wzrostu odmiana nadaje się do uprawy zarówno w systemie wysokiego drutu, jak i na parasol (po zebraniu owoców z głównego pędu poleca się przerzucenie owocowania w górną część rośliny, na wyprowadzone 2-3 pędy boczne).
Termin uprawy: wiosenny z wysiewu od początku lutego i do uprawy jesiennej.
Uwagi: Rośliny dają wysoki plon z pędów bocznych. W niższych temperaturach owoce nie skracają się, mają wyrównaną długość zarówno z pędu głównego, jak i z pędów bocznych.

MIRABELLE 

Odmiana ogórka bardzo wczesna, partenokarpna, plenna - najwcześniejszy, wysoki plon.
Owoce MIRABELLE przeznacza się jako surowiec do produkcji ogórka „małosolnego”. Nadaje się do uprawy pod niskimi i wysokimi osłonami. 
Owoce tej odmiany są kształtne, smukłe (3,3 : 1), jędrne, mają skórkę jasnozieloną, pokryte są średniej wielkości brodawkami.
Rośliny o średniej sile wzrostu. Odporna na wirusa mozaiki ogórka, parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego i rzekomego.

SV3506CV

Nowa, najbardziej generatywna odmiana nadająca się do uprawy w cyklu wczesno wiosennym, letnim i jesiennym,
 
CECHY ODMIANY:
Termin uprawy: cykl wczesno-wiosenny, letni i jesienny. Doskonała do najwcześniejszych nasadzeń (tolerancyjna na deficyt światła podczas wczesnych nasadzeń)
 
Roślina: wzrost generatywny, pokrój otwarty, na dojrzałej roślinie wytwarza samokończące się pędy boczne, łatwe prowadzenie rośliny, mniej pracy, silny system korzeniowy
Owoc: owoce z grubą brodawką, o długości 11-12 cm i śr. 3,4 cm, soczyście zielona skórka, dobra zdolność przechowalnicza, wyrównane i trwałe owoce, podczas całego cyklu uprawy utrzymują właściwe proporcje między długością i średnicą 
ZALETY ODMIANY:odmiana wczesna, bardzo wysoki plon wczesny i całkowity, doskonałej jakości, odmiana wymaga mniej nakładów pracy, łatwa uprawa i zbiór, tolerancyjna na upały, wysoka jakość I wyrównanie owoców


SV4097CV

Nowa, wysokoplonująca odmiana ogórka partenokarpicznego do późnowiosennej i letniej uprawy tunelowej w różnych podłożach. Odmiana polecana do nasadzeń późną wiosną oraz latem.
Roślina: generatywny wzrost, otwarty pokrój, krótkie międzywęźla, silny system korzeniowy, mała tendencja do tworzenia pędów bocznych, 
Owoc: doskonała długość (11–13 cm), średnica 3,4 cm, owoce wysokiej jakości, wyrównane przez cały cykl uprawy, utrzymują wielkość brodawki jak i proporcje (owocu), przeważająca ilość owoców I klasy, praktycznie brak owoców II klasy
Zalety odmiany: mniej zabiegów ochrony roślin, łatwiejsze prowadzenie uprawy i zbiór owoców, wysoki plon całkowity, spełnia wysokie wymagania rynku (polecany też dla supermarketów), podczas całego okresu uprawy owoce zachowują kształt i proporcje między długością, a średnicą


Potomac (Fancipak)
Standardowa średniowczesna odmiana do kwaszenia, ceniona wśród producentów za bardzo wysoki plon oraz dużą zdrowotność.
Tworzy jędrne, bardzo kształtne, jasne owoce o grubej brodawce.
W celu uzyskania maksymalnego plonu, zaleca się rozstawę rzędów ok. 180 cm i 15-20 cm w rzędzie.
Potomac  charakteryzuje się silnym wzrostem pędów, jest odporny na mączniaka prawdziwego dyniowatych, parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego dyniowatych.

Nadusha

Najnowsza odmiana do uprawy gruntowej, przeznaczona do kwaszenia i konserwowania.
Wyższy niż u innych odmian procent kwiatów żeńskich sprawia, że odmiana Nadusha gwarantuje bardzo duży plon oraz doskonałą jakość owoców.
Rośliny średniego wzrostu cechują się dobrą zdrowotnością oraz wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi podczas zbioru.
Odmiana niepodatna na parcha dyniowatych oraz cechuje się wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego oraz  wirus mozaiki ogórka (CMV).

Monisia
NOWOŚĆ do uprawy w polu!

Odmiana z grupy mieszańców partenokarpicznych, grubo brodawkowa. Polecana  do uprawy w polu.
Rośliny posiadają silny wzrost, z umiarkowaną tendencją do tworzenia i wzrostu pędów bocznych.
Liście są ciemnozielone. Otwarty pokrój roślin umożliwia łatwe prowadzenie uprawy i wygodny zbiór owoców. 
Owoce są kształtne, wyrównane, cylindryczne, zachowujące dobrą proporcję między długością i średnicą (3, 3-1).
Owoce zachowują bardzo dobrą jakość i trwałość po zbiorze.
Skórka ciemnozielona z jaśniejszym marmurkiem na wierzchołku.
Monisia daje wysoki plon calkowity, a w nim wyróżnia się plonem wczesnym.
Owoce stanowią doskonały produkt na świeży rynek oraz do przemysłu.
Badania COBORU z 2015 r. potwierdzają doskonałą przydatność odmiany Monisia do kwaszenia.