Podkładka do szczepienia

Podkładki mają podobny zakres odporności, lecz różnią się siłą wzrostu. Wybór podkładki należy uzależnić od odmiany, siły jej wzrostu, rodzaju podłoża oraz warunków panujących w obiekcie. Szczepienie pomidorów na podkładkach to już standard w całorocznej produkcji szklarniowej. Obecnie szczepi się odmiany należące do wszystkich typów (wielko-, średnio-, drobnoowocowe, gronowe, koktajlowe). W Holandii i w całej Europie ponad 80% produkcji szczepionej rośnie na podkładce Maxifort F1. Owoce z roślin szczepionych są wyrównane, dobrze wypełnione, twardsze i lepszej jakości. Zaletą szczepienia jest również to, że owoce nie drobnieją w ciągu całego sezonu.

MAXIFORT F1*

HR ToMV Fol:0,1 For Pl Va Vd Mi Ma Mj
MAXIFORT F1 wykazuje najwyższą, spośród znanych podkładek, odporność na korkowatość korzeni. Zwiększa wigor roślin szczepionych o 15-20%. Rośliny  szczepione można uprawiać na jeden lub dwa pędy. Po zaszczepieniu rośliny mają 2-, 3-krotnie silniejszy korzeń zapewniający lepsze pobieranie składników oraz odporność na suszę zarówno w ziemi, jak i na wełnie mineralnej. Podkładka wykazuje wysoką tolerancję na wirusa Pepino Mosaic Virus oraz bardzo wysoką  tolerancję morfologiczną na połączenie nowej rasy Verticilium 2 i Pepino Mosaic aVirus. Dodatkowo ma odporność na fuzariozę szyjki korzeniowej. MAXIFORT F1 zapewnia lepszą odporność na patogeny. Szczepione rośliny mają silny system korzeniowy, większą siłę wzrostu, większy wigor. W uprawach szczepionych zaobserwowano lepszą kondycję i zdrowotność (mniejszy problem z szarą pleśnią) roślin w całym sezonie wegetacyjnym oraz większą wytrzymałość na upały.
Na roślinach szczepionych praktycznie nie występują objawy suchej zgnilizny wierzchołkowej na owocach, a to przekłada się bezpośrednio na zysk.

OPTIFORT F1*

HR ToMV Fol:0,1 For Pl Va Vd Ma Mi Mj
Podkładka o silnym wigorze, pozwala odmianie szlachetnej na szybkie uzyskanie balansu generatywno-wegetatywnego, jednocześnie zapewnia silny wzrost rośliny i silny system korzeniowy. BALANCED POWER OPTIFORT F1 jest podkładką odpowiednią do stosowania w warunkach uprawy powodujących „wegetatywny” lub  „średnio wegetatywny” rozwój roślin. Jest to podkładka doskonała do odmian szlachetnych o średnim i silnym wigorze.

Zalety podkładki OPTIFORT F1:
  • silny wigor
  • wysoka zdrowotność i trwałość
  • zapewnienie wysokiego plonu
  • doskonała do uprawy na wełnie mineralnej i w podłożach organicznych
  • tolerancja na chłody
  • wysoka odporność na nicienie w wysokiej temperaturze gleby
  • szybkie uzyskanie balansu generatywno-wegetatywnego
* zgłoszony do Katalogu Europejskiego

DR0141TX NOWOŚĆ

DR0141TX F1 - doskonale łączy mocny wigor i generatywność
Zalety :
bardzo silny wigor podkładki i jednocześnie silna generatywność
wyrównanie pędów (głównego i dodatkowego)
dobre wiązanie owoców, wysoki potencjalny plon
mocna roślina latem
bardzo silny system korzeniowy, z większą ilością włośników w porównaniu do innych podkładek – zapewnia to lepsze pobieranie składników pokarmowych, co przekłada się na lepsze odżywienie rośliny
bardzo wysokie wschody i wyrównanie siewek